My Pinoy Version of the article “What Does It Mean to Be Well-Educated?” by Alfie Kohn…

Filipino, Nakapag-aral o may pinag-aralan ka ba?

Madalas akong isali ng aming paaralan sa mga patimpalak sa pagsulat ng sanaysay noong ako ay bata pa. Isinusulat ko ang sa pananaw ko na katanggap-tanggap sa mga inampalan dahil wala akong nais kundi ang magwagi ng medalya. Ngunit ako ngayon ay husto na sa gulang. Bilog na bakal na lamang ang halaga ng mga iyon.

Bagama’t ako’y may agam-agam na makasakit ng damdamin ng sinumang babasa nito, ilalahad ko ang tunay na kahulugan ng edukasyon ayon sa aking pananaw. Wala akong nais kundi ang makalikom ng mga palagay, pagbatikos at kaalaman lalo pang lumalim ang aking pagkakaunawa sa kalagayan ng edukasyon at ng Pilipinas.

car

Nakatatawa ba o nakaaawa? Isang larawan ito ng dalawang sasakyang nag-unahan sa tollgate. Nakita ko ito sa “Facebook” at ang layon nito ay magpatawa.  Kung ating susuriin, di ba’t di naman tayo nalalayo sa dalawang sasakyang ito? Napapansin mo ba ang ugaling Pinoy? Tuwang-tuwa tayo kapag napabilis ang ating pagpila. Libangan na yata ng nakararami sa atin ang magsiksikan at mag-unahan. Pero bakit mabagal pa rin ang pag-usad ng bansa? Marahil ay pansarili lamang ang iniisip ng karamihan sa atin. Ang mga pulitiko at may mga katungkulan sa DEPED, para din kaya silang mga kotse sa larawan?

Ang edukasyon ay ang kaaya-ayang pagbabago sa gawi o “behavior” ng isang tao. Tatlo ang uri ng “behavior” ayon kay Josefina R. Cortez na siyang may akda ng aklat na Explorations in the Theory and Practise of Philippine Education.

  1. Cognitive (pagsusuri,      paghihimay o “pag-aanalyze,” pagbatikos at pagtuligsa)
  2. Affective      (pagpapahalaga at paniniwala)
  3. Manipulative skills      (pagiging bihasa sa isang larangan). At ito ay maaring matutunan di lamang      sa paaralan kundi sa mga karanasan sa buhay.

Kaya ang kasabihang “educated” o may pinag-aralan ay hindi lamang para sa mga taong may pinagtapusang kurso kundi para na rin sa mga taong hindi man nakatapos ng pag-aaral ay hinubog naman ang tatlong nabanggit na “behavior.” Kung tawagin sya ng lipunan ay “may urbanidad”, “sibilisado,” “marunong magpakatao.” Ang ating trabaho at pang-araw-araw na gawain gaya ng simpleng pamamalengke o pamamasyal sa “mall” ay maari ring magdagdag sa ating kaalaman (“informal education” kung tawagin).

Sa ating pakikisalamuha sa kapwa, makakakita tayo ng naka-iinis at nakatutuwa. Maituturing kang may pinag-aralan kung matututunan mong kumilos ng naaayon sa kagandahang-asal kahit pa nga ba sa isip mo’y gusto mo nang awayin ang taong kinaiinisan mo. At lalo ka namang durunong kung matutunan mong iwaksi ang mga makasalanang isipin na gaya nito.

Ang “nakapag-aral” ay nakapasok sa paaralan at nakapagtapos kalaunan. Ang may pinag-aralan naman ay yaong natutong magpakatao at magpaka-Pilipino, nakapag-aral man o hindi. Siya ay may malalim na pang-unawa at pagpapahalaga sa sarili, sa buhay, sa kapwa, sa bansa at higit sa lahat sa Diyos.

Samakatuwid, hindi nangangahulugang ang isang taong nakapag-aral ay may pinag-aralan. Nagmamalasakit sa kanyang bansa ang taong may mataas na pinag-aralan. Ang Pilipinas ay madalas hagupitin o salantahin ng ating mga panauhing gaya nina “Ondoy” “Peping” at “Habagat.” Masdan natin ang mga Pinoy sa lansangan? Napapansin niyo ba ang mga nakasakay sa Audi at SUVs na bigla na lamang magbubukas ng bintana ng kanilang magagarang sasakyan para magtapon sa kalsada ng mga “plastic” na pinagkainan? May pinagkaiba ba sila sa “pedicab driver” na basta rin lang nagtayapon ng upos sa kalsada? Sabi nga ni Spongebob ay “basurahan ko ang buong mundo.”

Kung ikaw ay may pagpahalaga sa Pilipinas at nagnanais na makatulong upang hindi ito bahain, masasabing ikaw ay may pinag aralan; taga-“squatter’s area” ka man o taga-Ayala Alabang, may Doctorate ka man o Grade 1 lang ang inabot.

Bilang pagtatapos, matuto tayo nawa sa larawan. Hindi kailangang mag-unahan para umunlad. Pagbibigayan at pagkakaisa ang  babago sa Pilipinas. Hindi nasusukat ang karunungan sa mga karangalan at diploma lamang. Ito ay makikita sa ating pagmamalasakit sa kapaligiraan, paglilingkod sa kapwa at pagsisikap na magkaroon ng makabuluhang pamumuhay. Sama-sama nating pagyamanin ang ating mga isipan para maituring din tayong “may pinag-aralan.”

References:

Cortez, Josefina R., “Explorations in the Theory and Practise of Philippine Education”, University of the Philippines Press, 1965 – 1993, page 3

Kohn, Alfie, “What Does It Mean to Be Well-Educated?” retrieved September 18, 2013 from http://www.alfiekohn.org/teaching/welleducated

Photo Retrieved September 18, 2013 from www.facebook.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s